Bezpečnostní služby Ústí nad Labem - ostraha objektů, ochrana osob
a majetku

Vzhledem ke stále vzrůstajícím statistikám kriminální činnosti jsou čím dál více vyhledávány služby ochranu osob a majetku. Proto zde také působí profesionální bezpečnostní agentury s dlouholetými zkušenostmi.

Prostřednictvím těchto stránek bychom Vám rádi představili profesionální zavedené bezpečnostní agentury s působností v Ústí nad Labem a okolním regionu. Bezpečnostní agentury Ústí nad Labem podnikají v této oblasti již dlouhou dobu a nabízejí bezpečnostní služby jako je ochrana osob a majetku a další.

Bezpečnostní agentury v Ústí nad Labem zajišťují tyto služby:

 • fyzická ostraha
 • elektronická dálková ostraha - napojení na PCO (pult centrální ochrany)
 • ...a další bezpečnostní služby, také s možností odebírat náhradní plnění

Tyto bezpečnostní agentury poskytují kompletní servis služeb. Jedna z jejich hlavních činností je již zmíněná fyzická ostraha.

Fyzická ostraha zahrnuje:

 • ostraha firem a jejich budov - ostraha objektů
 • ochrana osob a majetku
 • pořadatelské služby
 • recepční služby
 • ... a další, rovněž s možností náhradního plnění

Ostraha firem a jejich budov - ostraha objektů

Jedná se o služby prováděné pracovníky ostrahy, kteří vykonávají ostrahu objektů formou pravidelných pochůzek, službou na vrátnici, eventuelně u vstupu do střeženého objektu. Zajišťují monitoring, kontrolu pohybu osob a vozidel ve střeženém objektu a vedou jejich evidenci atd. Na žádost klienta lze zajistit pracovníka s jazykovými znalostmi. Ostraha vykonává službu ve firemních stejnokrojích, nebo dle smluvních podmínek v civilu. Vždy lze na žádost klienta zajistit doplňkové služby, například posílení ostrahy psovodem se psem, napojení kritických míst na pult centralizované ochrany a posílení ostrahy výjezdovou jednotkou.

Ochrana osob

Bezpečnostní agentury Ústí nad Labem vykonávají osobní ochranu osob (bodyguardi). Tato fyzická ostraha zajišťuje doprovody osob v jejich osobním, pracovním, ale i společenském životě. Fyzická ostraha zajišťuje doprovody VIP osob, malých i velkých sdružení a týmů. Zajistí bezproblémový a klidný průběh Vašeho jednání. Fyzická ostraha těchto bezpečnostních agentur Vám poskytne doprovod při převozech cenin nebo větších hotovostí.

Pořadatelské služby

Fyzická ostraha těchto agentur uplatňuje své dlouholeté zkušenosti také k zajištění různých společenských událostí, festivalů, veletrhů, sportovních událostí, VIP oslav, svateb, soukromých oslav a všude, kde je třeba zajistit bezproblémový průběh takovýchto akcí. Zde pracovníci ostrahy vykonávají kontrolní činnost u vstupu, organizují vjíždění a vyjíždění vozidel do určených prostor a kontrolu osob v těchto prostorech. Fyzická ostraha zamezuje výtržnictví, ale i fyzickému násilí nebo poškozování majetku ostatních návštěvníků či vybavení a techniky organizátorů akce.

Recepční služby

Ostraha objektů a majetku je těmito agenturami zajišťována také na recepcích a vrátnicích. Zde tyto agentury poskytují kompletní recepční služby, jako je informační servis pro návštěvníky a nájemníky objektu, ohlašování a evidence návštěv, výdej a příjem klíčů, obsluha telefonní ústředny, převzetí příchozí pošty, její roztřídění a předání adresátům atd. Tito pracovníci mohou v nočních hodinách provádět pravidelné kontrolní obchůzky dle objektových směrnic. Recepční služba může být poskytována jak pracovníky ostrahy, tak i specialisty s možností znalosti cizího jazyka.

Detektivní služby

Další službou, kterou fyzická ostraha poskytuje ke komplexnosti svých služeb je detektivní činnost. Ta spočívá zejména ve sledování a zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem. Detektivní činnost lze přizpůsobit individuálním a specifickým požadavkům klienta.

Náhradní plnění

Bezpečnostní agentury Ústí nad Labem Vám odběrem jejich služeb umožní plnit zákonnou povinnost pro rok 2011 a 2012 o zaměstnávání osob se ZPS - náhradní plnění.

PCO - pult centrální ochrany

Pult centralizované ochrany a jeho činnost lze definovat v těchto bodech:

 • napojení na PCO
 • elektronická ostraha objektů, ochrana osob
 • pult centralizované ochrany
 • zásahové vozidlo

Napojení na PCO

Prvním krokem k zabezpečení Vašeho objektu elektronickou dálkovou ostrahou je jeho napojení na PCO (pult centrální ochrany). Ostraha objektů a majetku tak probíhá 24 hodin denně. Dále je možnost zajistit monitoring Vašeho objektu pomocí kamerového systému. Vždy doporučujeme kontaktovat dohledové centrum, kde s Vámi vyškolení operátoři PCO a technici EZS (elektronické zabezpečovací systémy) projednají možnosti napojení na PCO. Ve většině případů jsou jednotlivé zprávy k PCO přenášeny v analogovém formátu pomocí pevných tel. linek nebo mobilními operátory. To vyžaduje zajištění pevných linek ze strany klienta. Pro přenos signálu mobilními operátory (GSM/GPRS), bezpečnostní agentury Ústí nad Labem zapůjčují vysílač zdarma.

Elektronická ostraha - ostraha objektů a majetku

Častým dotazem klientů bývá, jak v praxi systém EZS funguje. Vždy jde o zabezpečení střeženého prostoru elektronickou cestou a následnými úkony PCO a výjezdové jednotky k zabezpečení střeženého prostoru proti nežádoucím škodám. Nejde tedy pouze o elektronickou ostrahu budov a jejich vybavení, venkovních prostor, oplocení, ale i osob. Střežené prostory jsou osazeny čidly (snímači - pohybu, otřesu, kouře, infrazávorami, ochrana osob - tlačítko PANIKA, atp.), které při aktivaci přenesou prostřednictvím ústředny EZS a telefonních linek, poplachový nebo informační signál na pult centralizované ochrany.

Lepší a modernější PCO

Tyto agentury mají od konce roku 2011 k dispozici nejmodernější dohledové centrum v ČR, které odpovídá nejpřísnějším a nejnovějším bezpečnostním normám. Pult centrální ochrany je součástí tohoto dohledového centra. Sem přicházejí poplachové a informační zprávy, nebo digitální signály kamerových systémů. Tyto zprávy vyhodnocují operátoři dohledového centra. V případě možného narušení střežených prostor (eventuelně na základě klientských požadavků) je vyslán kontrolní výjezd, který provede kontrolu a zajištění objektu.

Zásahové vozidlo

Zásahové vozidlo je nedílnou součástí každého PCO. Tato výjezdová jednotka provádí na pokyn operátora PCO kontrolu narušeného objektu. Kontroluje případné narušení pláště budov, oplocení, vstupních bran a dveří, uzamykajících systémů. Výjezdová jednotka může také na pokyn operátora, nebo na žádost klienta provádět zásah v případě napadení objektu. Pro tyto potřeby se často k přenosu signálu na PCO používá tlačítko PANIKA (prodejní prostory, ordinace, senioři). Výjezdová jednotka v případě podezření z možného narušení může na žádost klienta provádět i namátkovou nebo pravidelnou kontrolu.

Pro zajímavost

Bezpečnostní agentury Ústí nad Labem budou mít koncem roku 2011 k dispozici v ČR první dohledové centrum, které je vybaveno nejmodernějšími bezpečnostními prvky. Balisticky odolné vstupní dveře a okna, zesílené zdivo, samostatný odvod a přísun vzduchu s teplotní regulací a bezpečnostními klapkami, přísná protipožární opatření, automatizovaná záloha napájecích okruhů, novou konstrukci vstupního mechanismu, vlastní monitorování všech provozních rizik, detekci plynů a instalaci tísňových hlásičů pro případ přepadení PCO a další bezpečnostní prvky, které vyžadují nejmodernější a nejpřísnější normy.

Ohlédnutí

Již před více než 20 000 lety žili v okolí Ústí nad Labem lidé. V rámci boje o přežití řešili otázky kriminality jednoduše, potřebovali k tomu silnou tlupu a oštěpy a kyje. Dnes se o naše bezpečí stará převážně stát. Město Ústí nad Labem vynakládá nemalé úsilí na prevenci a potlačování kriminality, ale přesto není v jeho silách zajistit 100 % bezpečnost všech občanů, budov a firem v tomto městě a jeho okolí. Proto jsou tu soukromé bezpečnostní agentury, které poskytují individuální přístup každému klientovi.


Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN, a.s. Ústí nad Labem

Tato bezpečnostní agentura je na trhu od roku 1995 a je to jedna z profesionálních bezpečnostních firem působících nejen v Ústí nad Labem, ale v celé ČR i zahraničí. Poskytuje kompletní bezpečnostní služby ochranu a ostrahu osob a majetku.

Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308

e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Ústí nad Labem

Tato dceřiná společnost agentury D.I.SEVEN, a.s. jejíž hlavní činností je správa budov a nemovitostí v Ústí nad Labem i po celé ČR Vám zajistí i bezpečnostní služby. Každá nabízená bezpečnostní služba by však měla být vybrána spolu s dalšími službami Facility managementu.

Kontakt

Berní 2261/1 
Ústí nad Labem, 400 01

Tel.: +420 475 208 286
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - SIPADAN a.s. Ústí nad Labem

Bezpečnostní agentura SIPADAN a.s. vznikla v roce 2002 a je další prosperující agenturou v Ústí nad Labem. Poskytuje bezpečnostní služby jako je ochrana osob a majetku, ostraha objektů a další, prověřené mnoha certifikáty. Tato agentura nabízí možnost odběru náhradního plnění.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Ústí nad Labem

Agentura D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. je další z agentur nabízející své služby v Ústí nad Labem a hlavním předmětem podnikání jsou bezpečnostní služby. Odběrem služeb (náhradní plnění) od této společnosti mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost o zaměstnanosti.