Bezpečnostní agentury a úklidové služby Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem obecně vítězil těžký průmysl a k nejsilnějším z hlediska zaměstnanosti patří chemický, potravinářský, odvětví paliv nebo těžkého strojírenství. Ze silných značek, které fungují dodnes, je např. pivovar Zlatopramen. Proto Vám tyto stránky nabízejí několik předních bezpečnostních agentur a úklidových firem v Ústí nad Labem, poskytující i správu nemovitostí. Tyto bezpečnostní a úklidové firmy Vám poskytnou kompletní facility management a zajistí tak bezpečnost, čistotu a bezporuchový chod Vaší nemovitosti či objektu. Všechny tyto bezpečnostní agentury a úklidové firmy Vám mohou poskytnout i náhradní plnění a tím ušetřit Vaše odvody do státní pokladny.

Bezpečnostní a pořadatelské služby

Bezpečnostní agentury v Ústí nad Labem nabízí bezpečnostní služby do kterých patří ostraha a ochrana osob a majetku, recepční služby, ostraha objektů a fyzická ostraha možná i se psy, napojení na PCO atd. Nabízí Vám zabezpečení akcí a pořadatelské služby při sportovních utkáních, společenských, kulturních nebo hudebních akcích atd. Kompletní bezpečnostní služby Vám poskytnou ve špičkové kvalitě ke stoprocentní spokojenosti klienta.

Úklidové služby a práce

Úklidové agentury v Ústí nad Labem nabízí úklidové služby každodenní, nebo nárazové úklidové práce administrativních budov a objektů, výrobních, technologických budov a hal. Úklidové firmy provádějí strojní mytí podzemních garáží, praní koberců a ošetření pevných ploch polymerními vosky. Zajistí Vám mytí oken, čištění vertikálních a horizontálních vnitřních i venkovních žaluzií. Na objednávku generální úklid před kolaudací, po stavebních úpravách, po malování atd. Také mytí a čištění fasád za použití horolezecké techniky v případě čištění výškově nepřístupných míst.

Správa nemovitostí a údržba budov

Firmy poskytující správu budov a nemovitostí v Ústí nad Labem Vám mohou poskytnout v rámci Facility managementu také kompletní bezpečnostní a úklidové služby, a dále služby v Property managementu a Energy managementu.

Možnost odběru náhradního plnění

Odběrem těchto uvedených služeb (tzv. náhradní plnění) ušetříte za odvod do státního rozpočtu a tuto povinnost jako zaměstnavatel můžete plnit těmito způsoby:

  1. zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu,
  2. odebíráním služeb, nebo výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZPS,
  3. odvodem do státního rozpočtu – tzn. do 15. února následujícího roku částku 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za každého zaměstnance

Podívejte se na aktuální stránky o náhradním plnění 2023.