Pořadatelské služby, zabezpečení akcí v Ústí nad Labem a okolí

Ústecký kraj je charakteristický velikou mírou nezaměstnanosti. I přes tento handicap se zde pořádají kulturní, společenské a sportovní akce. Bezpečnostní firmy z Ústí nad Labem Vám zajistí pořadatelské služby a zabezpečení akcí s vysokou profesionalitou a diskrétností. Odběrem služeb od vybraných firem můžete také splnit svou zákonnou povinnost v zaměstnávání OZP, neboli náhradní plnění.

Rozhodli jste se uspořádat v Ústí nad Labem veřejnou akci? Pak je Vaší povinností zajistit zabezpečení akcí a pořadatelské služby. Ústecký kraj je známý spoustou hudebních reprodukcí, festivalů, divadelních představení a různých sportovních utkání. Každý pořadatel takové akce ví, že ochrana osob a majetku spolu s perfektní organizací je na prvním místě. Fyzická ostraha spolu s další preventivní činností zajišťuje pořádek a přistupuje nekompromisně k jakémukoliv narušení bezpečí a ochrany osob a majetku.

Co jsou pořadatelské služby?

Pořadatelské služby se dají charakterizovat jako profesionální bezpečnostně-asistenční činnosti splňující smluvně určená kritéria. Ochrana osob a majetku a zabezpečení akcí spolu s dalšími preventivními prvky dohlédne na dodržování pořádku a pravidel a fyzická ostraha ochrání zdraví návštěvníků i účinkujících.

Činnosti při zabezpečení akcí v Ústí nad Labem

 • Fyzická ostraha
 • Kontrola oprávněnosti ke vstupu na akci
 • Ochrana osob a majetku
 • Kontrola vjezdu a výjezdu vozidel
 • Informační služba
 • Zabezpečení veřejného pořádku
 • Zajištění veřejných prostor i zákulisí
 • Zabezpečení parkovacích ploch a přilehlého okolí
 • Řešení krizových situací
 • Spolupráce s bezpečnostními a zdravotnickými složkami
 • Pořadatelské služby a jejich organizace

Ústecký kraj a zabezpečení akcí

Pro vybrané firmy z Ústí nad Labem je fyzická ostraha a tím ochrana osob a majetku hlavní náplní činnosti a díky tomu pracovníci bezpečnostních firem disponují zkušenostmi a profesionálním vystupováním. Obojí je v souvislosti s dohledem nad průběhem Vaší akce velmi důležité. Ústecký kraj se tak jako ostatní kraje snaží vypořádat s vandalstvím a jinou trestnou činností. Proto organizátoři akcí úzce spolupracují s pracovníky zajišťujícími pořadatelské služby. Odebrání služeb od níže uvedených firem Vám může pomoci vyřešit problémy se zaměstnáváním OZP.

Pracovníci pořadatelské služby

Zabezpečit akci je po fyzické i po psychické stránce velice náročné. Ochrana osob a majetku je stavěna na zodpovědnosti, zkušenostech z praxe a řadou školení, kde se učí pracovníci zvládat nestandardní a rizikové situace. Proto prochází pečlivým výběrovým řízením. Kladen důraz je i na reprezentativní chování a vzhled, který podtrhuje slušivá firemní uniforma. Pracovníci pořadatelské služby pomáhají s organizací i řešením krizových situací.

Materiální vybavení na akcích v Ústeckém kraji

Materiální vybavení je součástí každého zabezpečení akcí. Komunikační technika, kamerové systémy, donucovací prostředky, ale např. i přítomnost psa se různí s ohledem na typ pořádané akce. Fotbalové utkání bude po materiální stránce náročnější než koncert vážné hudby.

Profesionalní přístup je garancí kvality služeb

Pakliže chcete uspořadat veřejnou akci, neváhejte se obrátit na odborníky ve svém oboru. Dlouholeté zkušenosti a spolupráce s policejními a zdravotnickými složkami, stejěn tak jako pečlivě proškolení zaměstnanci jsou zárukou, že Vaše akce proběhne hladce bez problémů a ku spokojenosti všech zúčastněných.


Kontakt

Berní 2261/1 
Ústí nad Labem, 400 01

Tel.: +420 475 208 286
praha@sipadan.cz
web:
www.sipadan.cz

Pořadatelské služby a zabezpečení akcí - SIPADAN a.s. Ústí nad Labem

Agentura SIPADAN a.s. působí na trhu v ČR již od roku 2002 a je další kvalitní agenturou v Ústí nad Labem. Také poskytuje např. zabezpečení akcí a pořadatelské služby. Tyto pořadatelské služby a ochranu osob a majetku poskytuje ve špičkové kvalitě. Tato agentura nabízí možnost odběru náhradního plnění.

Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Pořadatelské služby a zabezpečení akcí - D. I. SEVEN, a.s. Ústí nad Labem

Tato agentura poskytuje pořadatelské služby a nabízí zabezpečení akcí. Má pobočku v Ústí nad Labem a působí na celém území ČR. Poskytuje kompletní pořadatelské služby, zabezpečení domu i objektů. Ostrahu a ochranu osob a majetku zajistí její fyzická ostraha.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Pořadatelské služby a zabezpečení akcí - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Ústí nad Labem

Další firma, pro kterou je předmětem podnikání ochrana a ostraha osob a majetku, mezi které patří i pořadatelské služby a kompletní zabezpečení akcí. Odběrem služeb od této agentury mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost o zaměstnanosti. Tato agentura působící i v Ústí nad Labem Vám nabízí mnoho garancí kvality.