Náhradní plnění, zaměstnávání a práce pro ZTP v Ústí nad Labem

Jak ušetřit při plnění zákona o zaměstnanosti v roce 2012

  • Zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných osob se zdravotním postižením a těžším zdravotním postižením.
  • Náhradním plněním, které spočívá vodběru služeb od agentur zaměstnávajících více než 50 % osob zdravotně znevýhodněných.

Náhradní plnění 2012

Máte objekt v průmyslově bohatém městě Ústí nad Labem a potřebujete ho zabezpečit, či zajistit úklid? V celé ČR, tedy i ve městě Ústí nad Labem jsou Vám k dispozici bezpečnostní agentury, u kterých můžete využívat nadále náhradní plnění i v roce 2012. Zajistíte si tak plnění zákonné povinnosti podle zákona o zaměstnanosti, který spočívá v zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (OZZ). Stačí odebírat služby od vybrané bezpečnostní agentury a ušetřit tak své finanční prostředky.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podle novely zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat i v roce 2012 poměrnou část zdravotně znevýhodněných, tzv. osob se zdravotním postižením (ZP) a těžším zdravotním postižením (TZP). V případě, že tento poměr neplníte, můžete tuto povinnost plnit náhradním plněním.

Zaměstnávání invalidních důchodců

Bezpečnostní agentury pomáhají osobám se zdravotním postižením a invalidním důchodcům ke zkvalitnění jejich života zaměstnáváním těchto zdravotně znevýhodněných lidí. Klienti odebírající bezpečnostní, nebo úklidové služby od těchto agentur mají možnost ušetřit finanční prostředky prostřednictvím náhradního plnění i v roce 2012.

Odběr náhradního plnění v roce 2012 od bezpečnostních agentur = ušetřené finance!

Vybrané bezpečnostní agentury v Ústí nad Labem zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním znevýhodněním (OZZ), např. invalidních důchodců. Z tohoto důvodu Vám mohou tyto bezpečnostní agentury poskytovat své služby formou náhradního plnění. Tím ušetříte nemalé výdaje za odvody do státní pokladny.

Co se chystá v oblasti náhradního plnění 2013? Více na: Náhradní plnění 2013